SELCHAU CONSULT

Filosofgangen 7 · 5000 Odense C
Tel.: +45 4045 7345
e-mail: mail@selchonsult.dk
CVR 3612 8682

SELCHAU CONSULT yder professionel rådgivning, vejledning og vurdering i forbindelse med såvel anmeldelser som kontraktforhold og krænkelser af intellektuelle rettigheder indenfor den ”grønne” sektor (plantenyheder, plantepatenter, varemærker, design- og brugsmodelbeskyttelse).

SELCHAU CONSULT tilbyder sine ydelser internationalt, enten direkte eller gennem langvarige samarbejdsrelationer med experter i de respektive territorier.

SELCHAU CONSULT er uafhængig af kommercielle interesser og er derfor i stand til at yde objektiv rådgivning til rettighedshavere.

SELCHAU CONSULT er ikke en advokatvirksomhed og yder derfor ikke juridisk rådgivning.
Enhver information er således expertvurdering, baseret på 30+ års erfaring indenfor plantenyheds- og varemærkebeskyttelse.
Akredditeret EU-Varemærkekontoret (EUIPO - European Intellectual Property Office).

For yderligere oplysninger: kontakt Jørgen H. Selchau